22. novembra vakarā tika aizvadīts erudīcijas konkurss Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem “Ekonomista prātam”.

Studiju programmām bija jāizveido komanda ar 3-5 cilvēkiem, un visi sacentās par erudītākās programmas titulu. Šogad konkursa tēma bija par pašiem ekonomistiem, un visi uzdevumi, kopumā 10, sasaucās ar kādu fakultātes studiju programmu. Piemēram, “Muitas un nodokļu administrēšana” programmas uzdevumā komandām bija jāsavieno nodokļi ar pareizajām nodokļu likmēm un summām.

Lai arī komandas pierādīja, ka ikviena studiju programma ir tiešām erudīta, vietas tika sadalītas:

1.vieta – Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas programma

2.vieta – Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas programma

3.vieta – Drošības inženierija

Paldies organizatoriem, vadītājiem un sponsoriem, bez kuriem pasākums nebūtu izdevies: Purpurs, Ģertrūdes ielas teātris, Enjoy studio, Pophouse, Fazer un Red bull!