Studiju nodaļa

Kvalitatīva, konkurētspējīga un atpazīstama augstākā izglītība IEVF!

Mēs stiprinām komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, ikdienā atbildam uz dažādiem ar studijām saistītiem jautājumiem un visbeidzot – strādājam pie inovācijām, ar kurām uzlabojam akadēmisko vidi.

Daži no SN darbības virzieniem un pasākumiem:

  • Padomnieki – tie ir vecāko kursu studenti, kas palīdz mūsu pirmajiem kursiem veiksmīgāk iejusties IEVF.
  • Grupu vecākie. GV ir ļoti svarīgs posms iekšējā komunikācijā starp studentiem un pašpārvaldi, mācībspēkiem.
  • EKU dienas. Lekciju cikls ar mērķi studentus iepazīstināt ar attiecīgās studiju programmas profesiju specifiku un izaicinājumiem.
  • IEVF lepnums. Svarīgi pateikt paldies mācībspēkiem, kas palīdzējuši sasniegt studentiem jaunas virsotnes.
  • Inovācijas. Studiju kvalitātes uzlabošana ir nepārtraukts process, kam veltām vislielāko uzmanību.

 

Studiju nodaļa – Tavs palīgs studiju jautājumos!

Studiju nodaļa rūpējas par studiju kvalitātes celšanu. Atbild uz jautājumiem par studijām. Veido saikni starp mācībspēkiem un studentiem. Rīko erudīcijas konkursus. Vienmēr ir lietas kursā par jaunumiem studiju jomā.

  • Padomnieku darbība- Katrai grupai tiek piesaistīts kurators (zinošs, atsaucīgs cilvēks), kurš gatavs kļūst par  „grupas audzinātāju” un nodot studentiem vajadzīgo informāciju, palīdz iejusties studentu dzīvē un atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
  • Ekskursijas- izglītojošas, saistošas un noderīgas ekskursijas. Iespēja tikties ar uzņēmuma administrāciju, izzināt ražošanas procesu un gūt priekšstatu par darba un prakses iespējām.

Jau esam apmeklējuši: Rimi, Capital, Severstaļlat, Latvenergo, Grindex, Ogres trikotāža, Dzintars, SEB Unibanka, Dardedze, Lāči, Baltrotors u.c.

  • Grupu vecāko sapulču organizēšana
  • Studiju kvalitātes novērtēšana – mēs veicam anketēšanu studentu vidū, lai izzinātu gan trūkumus mācību procesā, gan apzinātu labākos mācībspēkus.
  • RTU IEVF popularizēšana, organizējot “Studentam pa pēdām”– ēnu dienu, kad Tev ir iespēja kļūt par studentu un izjust, cik forša un koša ir studentu dzīve.

.

Ja Tev rūp STUDIJU KVALITĀTE, esi ERUDĪTS un vēlies vienmēr būt lietas

kursā STUDIJU JAUTĀJUMOS , kā arī zināt savas

TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS, tad šī nodaļa ir domāta TIEŠI TEV!

aizpilda vietu

Annija Petersone
+371 29320066