Studiju nodaļa

Kvalitatīva, konkurētspējīga un atpazīstama augstākā izglītība IEVF!

Studiju nodaļa stiprina komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, risina dažādus ar studijām saistītus jautājumus, un visbeidzot – strādā pie inovāciju izstrādes, ar kurām uzlabot akadēmisko vidi. Studiju nodaļa vienmēr ir lietas kursā par jaunumiem studiju jomā.

Galvenie SN darbības virzieni un pasākumi:

 • Padomnieki – vecāko kursu studenti, kas palīdz mūsu pirmajiem kursiem veiksmīgāk iejusties IEVF. Katrai grupai tiek piesaistīts kurators (zinošs, atsaucīgs cilvēks), kurš gatavs kļūst par „grupas audzinātāju” un nodot studentiem vajadzīgo informāciju, palīdz iejusties studentu dzīvē un atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
 • Grupu vecākie – neatņemama sastāvdaļa iekšējās komunikācijas ķēdē starp studentiem, pašpārvaldi un mācībspēkiem.
 • EKU dienas – Lekciju cikls ar mērķi studentus iepazīstināt ar attiecīgās studiju programmas profesiju specifiku un izaicinājumiem.
 • IEVF lepnums – Pateicība mācībspēkiem par ieguldīto darbu un attieksmi, lai veicinātu studējošo akadēmisko un radošo izaugsmi.
 • Inovācijas – Studiju kvalitātes uzlabošana ir nepārtraukts process, kurā konstanti tiek ieguldīti resursi.
 • Studiju kvalitātes novērtēšana – mēs veicam anketēšanu studentu vidū, lai izzinātu gan trūkumus mācību procesā, gan apzinātu labākos mācībspēkus.

Studiju nodaļa – Tavs palīgs studiju jautājumos!

  Ja Tev rūp STUDIJU KVALITĀTE,
  esi ERUDĪTS un vēlies vienmēr būt lietas
  kursā STUDIJU JAUTĀJUMOS , kā arī zināt savas
  TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS, tad šī nodaļa ir
  domāta TIEŠI TEV!

aizpilda vietu

Kristīne Ozola
+371 20 629 585