Vides un Inovāciju nodaļa

Agnese Druviņa

VIDES UN INOVĀCIJU NODAĻAS VADĪTĀJA

+371 20201014
agnese.druvina@edu.rtu.lv

Saliedētai komandai un lieliskai pašsajūtai!

Vides un inovāciju nodaļa rūpējas par to, lai studējošajiem būtu pieejama informācija par zinātnes un valorizācijas iespējām IEVF pārstāvētajās nozarēs, kas veicinātu inovāciju attīstību un jaunu projektu izveidi IEVF, papildus tam uzlabojot vidi un infrastruktūru IEVF un veidojot akadēmiska un zinātniska rakstura pasākumus.

Nodaļas darbība ir sadalīta trijos galvenajos virzienos:

  • Zinātnes un valorizācijas iespēju popularizēšana fakultātes studējošo vidū;
  • Inovāciju attīstības veicināšana;
  • Vides un infrastruktūras uzlabošana IEVF

Zinātnes un valorizācijas iespēju popularizēšana

Informējam IEVF studējošos par aktuālām Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra, RTU Attīstības fonda, studiju mobilitāšu (Erasmus+) un citām personiskās vai profesionālās izaugsmes iespējām, kā arī sadarbojamies ar RTU SP Zinātnes un inovāciju nodaļu un RTU SP Vides un sociālo nodaļu.

Inovāciju attīstības veicināšana

Nodrošinām IEVF pārstāvētās nozarēs balstītu akadēmiska vai zinātniska rakstura pasākumu organizēšanu, informējam par iespējām inovāciju attīstīšanā, to skaitā arī par studentu klubu izveidi un darbību IEVF SP.

Vides un infrastruktūras uzlabošana

Izstrādājam plānus un realizējam tos apkārtējās vides uzlabošanai IEVF SP telpās, kur studējošajiem pavadīt laiku starp lekcijām un pēc tām. 

Ja esi ZINĀTKĀRS, gribi iepazīt jaunas lietas un sevi pilnveidot vai arī vienkārši pavadīt labi laiku, nostiprinot savas jau esošās prasmes – tad Vides un inovāciju nodaļa jeb VIN ir domāta tieši TEV!