RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

IEVF Lepnumam 20

2023.gada 8. septembrī aizvadījām nu jau 20. "IEVF Lepnums" pasākumu. Šī pasākuma… Read more >>

BEKUfests

Kā jau katru gadu, pirms studiju uzsākšanas drosmīgākie studenti apmeklē pirmkursnieku nometni,… Read more >>

PRĀTPLĒSIS 2022

Šī gada IEVF SP pirmais lielais pasākums ir noslēdzies! Pasākums "Prātplēsis" klatienē… Read more >>

IEVF AKTUALITĀTES SEPTEMBRIS – OKTOBRIS

Kas interesants noticis IEVF SP 2022. gada septembrī un oktobrī? 5. Septembrī… Read more >>

IEVF LEPNUMS 2022

Šogad jau deviņpadsmito reizi norisinājās pasākuma "IEVF Lepnums" RTU IEVF balvu pasniegšanas… Read more >>

 

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF.

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Vadītājs vada IEVF SP un valdes darbu, vada sēdes, pārstāv IEVF studentus RTU lēmējinstitūcijās, kā arī nodrošina IEVF SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģijai un mērķiem.
Removal-757
Keita Nikola Rasa
Vadītāja
Vietnieks ir atbildīgs par vadītāja aizvietošanu nepieciešamības gadījumā, kā arī IEVF SP naudas uzskaiti, finanšu dokumentiem un protokolēšanu.
Egija Tretjuka
Vadītājas vietniece
Ārējās komunikācijas nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Santa Ābele
Ārējās komunikācijas nodaļa
Studiju nodaļa ir atbildīga par komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī risina dažādus ar studijām saistītus jautājums.
Laima Adijāne
Studiju nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Danija Janīte
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citu uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Gerda Eleonora Šnore
Sabiedrisko attiecību nodaļa