RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

2021./2022. gada valdes vēlēšanas

Straujiem soļiem tuvojas tā diena, kad IEVF SP 2020./2021. gada valde nodos… Read more >>

Novembra aktualitātes

Šī gada 8.decembrī norisināsies jau 3.Lielsēde tiešsaistes vidē, kur tiks izrunātas nodaļu… Read more >>

EKU FESTS’20

No 31.augusta līdz 2.septembrim norisināsies pirmkursnieku seminārs EKU FESTS'20, kas tiek organizēts… Read more >>

2015./2016. g. – ”7 VIEDO VALŽU” valdīšanas ēra

Decembris cilvēku dzīvēs parasti ir laiks, kad tiek atsaukts atmiņā viss šajā… Read more >>

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF. 

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Vadītājs vada IEVF SP un valdes darbu, vada sēdes, pārstāv IEVF studentus RTU lēmējinstitūcijās, kā arī nodorošina IEVF SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģijai un mērķiem.
Laura Alise Liepiņa
Vadītāja
Vietnieks ir atbildīgs par vadītāja aizvietošanu nepieciešamības gadījumā, kā arī IEVF SP naudas uzskaiti, finanšu dokumentiem un protokolēšanu.
Juris Miezītis
Vadītāja vietnieks
Iekšējās komunikācijas nodaļas uzdevums ir organizēt saliedējošus un motivējošus pasākumus un veicināt pašpārvaldes biedru iekšējo komunikāciju un sadarbību.
Iveta Šķinča
Iekšējās komunikācijas nodaļa
Ārējo sakaru nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Elīna Ivanova
Ārējo sakaru nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Laura Asarīte
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citus uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Gerda Šalkovska
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Studiju nodaļa ir atbildīga par komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī risina dažādus ar studijām saistītus jautājums.
Alise Vaivode
Studiju nodaļa