RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

PRĀTPLĒSIS 2022

Šī gada IEVF SP pirmais lielais pasākums ir noslēdzies! Pasākums "Prātplēsis" klatienē… Read more >>

IEVF AKTUALITĀTES SEPTEMBRIS – OKTOBRIS

Kas interesants noticis IEVF SP 2022. gada septembrī un oktobrī? 5. Septembrī… Read more >>

IEVF LEPNUMS 2022

Šogad jau deviņpadsmito reizi norisinājās pasākuma "IEVF Lepnums" RTU IEVF balvu pasniegšanas… Read more >>

Kas notika 2022. gada pirmajā pusē?

(IE)SPĒJA Lekciju cikls ar mērķi iepazīstināt studentus ar kādu konkrētu nozari, kas… Read more >>

Atskats uz novembra un decembra mēnešiem

Sveiciens Lapsēnam vai Lapsēnu draugam, kas ir atvēris šo rakstu! Man ir… Read more >>

 

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF.

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Vadītājs vada IEVF SP un valdes darbu, vada sēdes, pārstāv IEVF studentus RTU lēmējinstitūcijās, kā arī nodorošina IEVF SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģijai un mērķiem.
Edgars Kučinskis
Vadītājs
Vietnieks ir atbildīgs par vadītāja aizvietošanu nepieciešamības gadījumā, kā arī IEVF SP naudas uzskaiti, finanšu dokumentiem un protokolēšanu.
Ingmārs Kļava
Vadītāja vietnieks
Ārējās komunikācijas nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Rendijs Gulbis
Ārējās komunikācijas nodaļa
Studiju nodaļa ir atbildīga par komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī risina dažādus ar studijām saistītus jautājums.
Austra Ozola
Studiju nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Juta Mocāne
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citus uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Nikola Natālija Viņķe
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides un inovāciju nodaļas rūpējas par to, lai studējošajiem būtu pieejama informācija par zinātnes un valorizācijas iespējām IEVF pārstāvētajās nozarēs, kas veicinātu inovāciju attīstību un jaunu projektu izveidi IEVF, papildus tam uzlabojot vidi un infrastruktūru IEVF un veidojot akadēmiska un zinātniska rakstura pasākumus.
Agnese Druviņa
Vides un Inovāciju nodaļa