RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

Atskats uz novembra un decembra mēnešiem

Sveiciens Lapsēnam vai Lapsēnu draugam, kas ir atvēris šo rakstu! Man ir… Read more >>

Prātplēsi, pieslēdzies!

Sagaidot valsts svētkus, 17. novembrī tika aizvadīts IEVF SP un LKA SP… Read more >>

Atskats uz oktobra mēnesi

Čau, Lapsēn! Jau ir pagājis gadā pēc kārtas desmitais, studijās - otrais,… Read more >>

Pirmkursnieku iesvētības 2021

Šī gada 7.oktobrī Inženierekonomikas un vadības fakultātes jaunie pirmā kursa studenti piedalījās… Read more >>

 

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF.

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Vadītājs vada IEVF SP un valdes darbu, vada sēdes, pārstāv IEVF studentus RTU lēmējinstitūcijās, kā arī nodorošina IEVF SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģijai un mērķiem.
Laura Gaugere
Vadītāja
Vietnieks ir atbildīgs par vadītāja aizvietošanu nepieciešamības gadījumā, kā arī IEVF SP naudas uzskaiti, finanšu dokumentiem un protokolēšanu.
Krists Lemešonoks
Vadītāja vietnieks
Ārējās komunikācijas nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Viktorija Maksimova
Ārējās komunikācijas nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Annija Ertmane
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citus uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Gerda Šalkovska
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Studiju nodaļa ir atbildīga par komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī risina dažādus ar studijām saistītus jautājums.
Ralfs Bormanis
Studiju nodaļa
Iekšējās komunikācijas nodaļas uzdevums ir organizēt saliedējošus un motivējošus pasākumus un veicināt pašpārvaldes biedru iekšējo komunikāciju un sadarbību.
Elīna Ozola
Iekšējās komunikācijas nodaļa