RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

Marketing Idea Contest – MIC 2019

28. novembrī plkst. 9:30 sadarbībā ar Biznesa augstskola "Turība" Studējošo pašpārvaldi norisināsies… Read more >>

Atskats par Erudīcijas konkursu “Latvieša medusmaize”

Previous Next Pagajušonedēļ, 14. novembrī norisinājās RTU IEVF Studentu pašpārvaldes rīkotais Erudīcijas… Read more >>

Atskats par IEVF Karjeras nedēļu 2019

RTU IEVF Studentu pašpārvaldes rīkotā IEVF Karjeras nedēļa 2019 norisinājās periodā no… Read more >>

IEVF Karjeras nedēļa 2019

IEVF Karjeras nedēļa ir uz studentiem orientēts pasākums, kas tapis sadarbībā ar… Read more >>

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF. 

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Studiju nodaļa risina ar studijām saistītus jautājumus, stiprina komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī ir atbildīga par akadēmiskiem pasākumiem.
Helēna Elza Smilgaine
Studiju nodaļa
Iekšējās komunikācijas nodaļas uzdevums ir organizēt saliedējošus un motivējošus pasākumus un veicināt pašpārvaldes biedru iekšējo komunikāciju un sadarbību.
Krišjānis Brūnais
Iekšējās komunikācijas nodaļa
Ārējo sakaru nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Niks Raivis Deičmanis
Ārējo sakaru nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Laura Šidlovska
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citus uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Anete Dimante
Sabiedrisko attiecību nodaļa