RTU IEVF Studentu pašpārvalde

Aktualitātes

IEVF SP Filmu vakars

24. oktobrī  plkst. 18:00 RTU IEVF Studentu pašpārvaldes telpās notiks Filmu vakars,… Read more >>

RTU IEVF SP Iesvētības “Ekonomistu mafija”

Vai zināji, ka īsts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students skaitās tikai… Read more >>

IEVF SP Mentoru programma

Mentoru programma ir RTU IEVF Studentu pašpārvaldes izveidota iniciatīva, lai palīdzētu pirmā… Read more >>

Pirmkursnieku nometne “EKU FESTS’19”

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde, sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu,… Read more >>

Par mums

RTU IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, kā arī atpūtai labvēlīgu vidi IEVF. 

IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām.

Nodaļas

Studiju nodaļa risina ar studijām saistītus jautājumus, stiprina komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, kā arī ir atbildīga par akadēmiskiem pasākumiem.
Helēna Elza Smilgaine
Studiju nodaļa
Iekšējās komunikācijas nodaļas uzdevums ir organizēt saliedējošus un motivējošus pasākumus un veicināt pašpārvaldes biedru iekšējo komunikāciju un sadarbību.
Krišjānis Brūnais
Iekšējās komunikācijas nodaļa
Ārējo sakaru nodaļas pienākumi ir sponsoru piesaiste mūsu projektiem, sadarbības veicināšana starp fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm un komunikācijas veidošana ar ārzemju studentiem.
Niks Raivis Deičmanis
Ārējo sakaru nodaļa
Kultūras un sporta nodaļas atbildībā ietilpst fakultātes un arī RTU līmeņa pasākumu organizēšana, kā arī kultūras un sporta tradīciju pilnveidošana.
Laura Šidlovska
Kultūras un sporta nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir atbildīga par IEVF SP vizuālo tēlu, pasākumu reklamēšanu, plakātu, video un citus uzskates materiālu veidošanu, un sociālo tīklu uzturēšanu.
Anete Dimante
Sabiedrisko attiecību nodaļa