Ārējās komunikācijas nodaļa

Santa Ābele

Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs

+371 26678395
santa.abele@edu.rtu.lv

Komunikācija ar apkārtējiem ir vissvarīgākā!

Ārējās komunikācijas nodaļa rūpējas par sponsoru piesaisti pašpārvaldes projektiem, veido un veicina fakultātes sadarbību ar citām RTU fakultāšu un augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm, organizē pasākumus, kas paredzēti gan RTU, gan ārzemju apmaiņas studentiem.

Nodaļas darbība ir sadalīta trīs galvenajos virzienos:
  • sadarbība ar sponsoriem;
  • sadarbība ar ārzemju studentiem;
  • sadarbība ar citām studentu pašpārvaldēm, kur veido kopīgus pasākumus.
Sadarbība ar sponsoriem

Aktīvi palīdzam pašpārvaldes projektiem sponsoru piesaitē. Veidojam seminārus, projektus. Darbojamies RTU SP Finanšu nodaļā.

Sadarbība ar citām studentu pašpārvaldēm

Veidojam kopprojektus, kā arī pieredzes apmaiņas vakarus ar citām RTU fakultāšu studentu pašpārvaldēm.

Sadarbība ar ārzemju studentiem

Aktīvi iesaistāmies RTU SP ISC (International Student Council) nodaļā, lai palīdzētu ne tikai IEVF ārzemju studentiem, bet arī citu fakultāšu ārzemju studentiem.

Ja esi KOMUNIKABLS, proti nodibināt SAKARUS un patīk FINANŠU lietas vai vienkārši vēlies izmēģināt kaut ko jaunu– šī nodaļa ir radīta TIEŠI TEV!