Studiju nodaļa

Ralfs
Bormanis

Studiju nodaļas vadītājs

+371 25390556
ralfs.bormanis@edu.rtu.lv

Kvalitatīva, konkurētspējīga un atpazīstama augstākā izglītība IEVF!

Studiju nodaļa – Tavs palīgs studiju jautājumos. Studiju nodaļa stiprina komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, risina dažādus ar studijām saistītus jautājumus, un visbeidzot – strādā pie inovāciju izstrādes, ar kurām uzlabot akadēmisko vidi. Studiju nodaļa vienmēr ir lietas kursā par jaunumiem studiju jomā.

Nodaļas darbības galvenie virzieni:
  • Informācijas apmaiņa – komunikācijas nodrošināšana starp studējošajiem un mācībspēkiem, fakultātes un RTU administrāciju. Svarīgākās informācijas, aktualitāšu, izmaiņu un jaunumu nodošana akadēmisko grupu vecākajiem, studējošo viedokļa un studiju procesa novērtējuma nodošana mācībspēkiem.
  • Studiju kvalitātes novērtēšana, uzlabošana – anketēšana un proaktīva intervēšana, lai konstanti atrastu studiju procesa vājākos posmus un to risinātu. Ciešā sadarbībā ar visām mācību procesā iesaistītajām pusēm un nodaļas aktīvistiem, tiek nodrošināta studiju pieredze, kuras centrālais elements ir students.
  • Akadēmiskās vides labiekārtošana – pasākumu, aktivitāšu un atbilstošas mācību vides veidā uzturēt akadēmisko lietu izpratni un veicināt interesi par to fakultātes studējošo vidū. Pasaulei attīstoties, paaugstinās standarti darba tirgū, tāpēc studējošajiem, izejot no universitātes, jābūt pieredzējušiem un gataviem.
Lielākie studiju nodaļas projekti:
  • Mentoru programma – pasākums, kuras mērķis ir palīdzēt pirmkursniekiem iekļauties studentu dzīvē.
  • Pirmseksāmenu seminārs – pasākums, kurā visi studējošie tiek informēti par jaunākajām aktualitātēm saistībā ar eksāmenu laiku. Papildus tam, šī pasākuma laikā studējošie var uzzināt par dažādiem noderīgiem rīkiem, padomiem un pieredzi, kas palīdzēs eksāmenos un turpmākajā studiju darbā.
  • (IE)SPĒJA – lekciju cikls, ar mērķi iepazīstināt studentus ar kādu konkrētu nozari, kas nedēļas garumā tiek apskatīta no dažādiem tās aspektiem. Pasākums ir iespēja studentiem atklāt jaunu pasauli, atklāt sevi.
  • Uzņēmējdarbības nedēļa – pasākums, kura mērķis ir veicināt valorizāciju mūsu fakultātē, aktualizējot uzņēmējdarbību un tai nepieciešamās prasmes. Ņemot vērā fakultātes specializāciju, tieši mūsu studenti ir visspējīgākie jaunie uzņēmēji, kas tiks atklāts projekta aktivitāšu laikā.

Ja tu esi students, kas vēlas izmēģināt spēkus studiju procesa svarīgā posmā, tā iegūstot daudz noderīgu prasmju un būt pirmais, kas uzzina visus jaunumus, gaidīšu tevi Studiju nodaļā.