Studiju nodaļa

Alise Vaivode

Studiju nodaļas vadītāja

+371 27139475
aliseavaivode@gmail.com

Kvalitatīva, konkurētspējīga un atpazīstama augstākā izglītība IEVF!

Studiju nodaļa – Tavs palīgs studiju jautājumos. Studiju nodaļa stiprina komunikāciju starp studentiem un mācībspēkiem, risina dažādus ar studijām saistītus jautājumus, un visbeidzot – strādā pie inovāciju izstrādes, ar kurām uzlabot akadēmisko vidi. Studiju nodaļa vienmēr ir lietas kursā par jaunumiem studiju jomā.

Nodaļas darbības galvenie virzieni:
  • Komunikācija ar padomniekiem – jeb vecāko kursu studenti, kas palīdz mūsu pirmajiem kursiem veiksmīgāk iejusties IEVF. Katrai grupai tiek piesaistīts kurators (zinošs, atsaucīgs cilvēks), kurš gatavs kļūst par „grupas audzinātāju” un nodot studentiem vajadzīgo informāciju, palīdz iejusties studentu dzīvē un atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
  • Komunikācija ar grupu vecākajiem – neatņemama sastāvdaļa iekšējās komunikācijas ķēdē starp studentiem, pašpārvaldi un mācībspēkiem.
  • Studiju jautājumu risināšana – studiju kvalitātes uzlabošana ir nepārtraukts process, kurā konstanti tiek ieguldīti resursi un kurā ir svarīga komunikācija ar studentiem.
  • Studiju kvalitātes novērtēšana – tiek veikta anketēšana studentu vidū, lai izzinātu gan trūkumus mācību procesā, gan apzinātu labākos mācībspēkus.
Nodaļas atbildībā ietilpst:
  • Mentoru programma – pasākums, kuras mērķis ir palīdzēt pirmkursniekiem iekļauties studentu dzīvē.
  • Karjeras nedēļa – pasākums, kurā tiek uzaicināti uzņēmumi, lai studenti varētu iepazīties ar savām potenciālajām darba un prakses vietām.
  • EKU GIGA iedvesmas nedēļa – lekciju cikls ar mērķi studentus iepazīstināt ar attiecīgās studiju programmas profesiju specifiku un izaicinājumiem.
  • IEVF lepnums – pateicība mācībspēkiem par ieguldīto darbu un attieksmi, lai veicinātu studējošo akadēmisko un radošo izaugsmi.

Ja Tev rūp studiju kvalitāte, esi ERUDĪTS un vēlies vienmēr būt lietas kursā STUDIJU JAUTĀJUMOS, kā arī zināt savas tiesības un pienākumus, tad šī nodaļa ir domāta TIEŠI TEV!