Noderīgi

NODERĪGI DOKUMENTI:

RTU buklets studentam

Summāro vērtējumu nostāja

Eksāmenu norises labās prakses nosacījumi

Sporta koncepts 2017 augusts

RTU IEVF SP DOKUMENTI:

RTU IEVF SP nodaļas vadītāju amatu apraksti

RTU IEVF SP Kārtības Rullis

RTU GRAFISKIE MATERIĀLI:

RTU IEVF SP logo (melns)

RTU IEVF SP logo (balts)

RTU IEVF SP lapsa PNG

RTU IEVF SP lapsa PDF

aizpilda vietu

Annija Pētersone
+371 29 320 066