Noderīgi

Summāro vērtējumu nostāja

Nostāja-par-summāro-vērtējumu_IEVF

 

Eksāmenu norises labās prakses nosacījumi

Eksāmenu-norises-labās-prakses-nosacījumi_IEVF

 

RTU IEVF SP nodaļas vadītāju amatu apraksti

Amatu_apraksti

 

RTU IEVF SP Kārtības Rullis, kas ir saistošs biedriem un aktīvistiem

Kārtības_rullis

aizpilda vietu

Annija Petersone
+371 29320066