Kontakti

RTU IEVF SP VADĪTĀJA

ANNIJA PĒTERSONE

Tālr: +371 29320066

Epasts: annija.petersone@rtusp.lv

RTU IEVF SP VADĪTĀJAS VIETNIECE

LINDA DITA ĀBOLA

Tālr: +371 26588086

Epasts: linda.abola@gmail.com

ĀRĒJO SAKARU NODAĻAS VADĪTĀJA

RILJĀNA BORMANE

Tālr: +371 25946967

Epasts: riljanabormane@gmail.com

KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻAS VADĪTĀJA

KEITIJA LITTE

Tālr: +371 22040291

Epasts: keitijalitte@gmail.com

IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS NODAĻAS VADĪTĀJA

SANTA TĪRUMA

Tālr: +371 28714999

Epasts: santa.tiruma@gmail.com

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻAS VADĪTĀJS

HEINRIHS HERMANIS

Tālr: +371 20091278

Epasts: heinrihs.hermanis@gmail.com

STUDIJU NODAĻAS VADĪTĀJS

EMĪLS CIMDIŅŠ

Tālr: +371 28692380

Epasts: cimdins.emils@gmail.com

aizpilda vietu

Annija Pētersone
+371 29 320 066