IEVF Lepnumam 20

2023.gada 8. septembrī aizvadījām nu jau 20. “IEVF Lepnums” pasākumu. Šī pasākuma laikā mēs, studentu pašpārvalde, pasakām lielu paldies IEVF mācībspēkiem, bez kuriem mūsu ikdiena nebūtu tik interesanta.

Šogad “IEVF Lepnumā” kopā bija 31 nominācija.

1.-2. kursa bakalaura studiju programmu nominācijas saņēma 4 pasniedzēji:

“Goda vārds” ieguva Aldis Čevers;

“Dzīvā ābece” ieguva Aija Pola;

“Zvans draugam” ieguva Vladimirs Šatrevičs;

“Polārzvaigzne” ieguva Aivars Gulbis.

3.-4. kursa bakalaura studiju programmu nominācijas saņēma 10 pasniedzēji:

Ekonomikā nomināciju “Bitkoins” saņēma Normunds Balabka;

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā nomināciju “Rail baltica” saņēma Uldis Kamols;

Uzņēmējdarbībā un vadīšanā nomināciju “Mr./Mrs. Business” saņēma Judīte Jakubāne;

Nekustamā īpašuma pārvaldībā nomināciju “Prāta siltināšana” saņēma Antra Kundziņa;

Visaptverošās kvalitātes vadības nomināciju “Zaļā karotīte” saņēma Maija Kavosa;

Uzņēmējdarbības loģistikas nomināciju “Ātri, efektīvi, precīzi” saņēma Rita Rozentāle;

Muitas un nodokļu administrēšanas nomināciju “Robežas vaļā” saņēma Normunds Rudzītis;

Drošībās inženierijas nomināciju “Drošības spilvens” saņēma Inese Vilcāne;

Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas nomināciju “Zīda ceļš” saņēma Ilze Judrupa;

Radošo industriju nomināciju “Ūnikums” saņēma Ieva Andersone.

Maģistru studiju programmas arī netika aizmirstas un saņēma kopumā 13 nominācijas:

Muitas un nodokļu administrēšanā nomināciju “Tīri papīri” saņēma Juta Deičmane;

Uzņēmējdarbības un vadīšanas nomināciju “Efektivitātes maksimizētājs” saņēma Toms Kreicbergs;

Pilsētu un reģionu inženierekonomikā nomināciju “Ņekādu sastrēgumu” saņēma Sarmīte Barvika;

Darba aizsardzībā nomināciju “Aizsardzības ministrs” saņēma Jānis Bartušauskis;

Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas nomināciju “Zināšanu vēstnesis” saņēma Astra Auziņa – Emsiņa;

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas nomināciju “Ekonomisti Ķīpsalā” saņēma Tatjana Tambovceva;

Ekonomikas nomināciju “Gudrību krājkase” saņēma Katrine Oganisjana;

Visaptverošās kvalitātes vadības nomināciju “Garantēta kvalitāte” saņēma Ieva Orinska;

Inovāciju un uzņēmējdarbības nomināciju “Ideju ģenerators” saņēma Elīna Miķelsone;

Uzņēmējdarbības finanšu nomināciju “Pilns konts” saņēma Konstantins Kozlovskis;

Līderības un vadības nomināciju “Fakultātes virslīga” saņēma Rolands Ozols;

Ražošanas inženierzinības un vadības nomināciju “Zero waste” saņēma Jānis Grabis;

Radošās industrijas un izaugsmes menedžments nomināciju “Nākotnes gleznotājs” saņēma Deniss Ščeulovs.

Neaizmirsīsim arī par ārzemnieku nomināciju “FEEM MVP”, kuru saņēma Silvija Rēvele.

Nomināciju “IEVF gada darbinieks” saņēma Vilnis Pērkons.

Nomināciju “IEVF SP gada paldies” saņēma Inga Kokoreviča.

Galveno apbalvojumu “IEVF Lepnums” saņēma mūsu viens no spilgtākajiem universitātes pasniedzējiem Leonards Budņiks.

Apsveicam visus nomināciju ieguvējus un tiekamies nākamgad!