Pašpārvaldes vadība

Aneta Tarasova

vadītāja

+ 371 26017458
aneta.tarasova@gmail.com
aneta.tarasova@rtusp.lv

Sānākt kopā ir kaut kā sākums. Noturēties kopā ir progress. Strādāt kopā ir panākums.

Pašpārvaldes vadītājas galvenais pienākums ir sekot visu IEVF SP nodaļu darbam, lai tas notiktu raiti un bez problēmām. Vadītaja pārstāv IEVF studentu intereses vairākās RTU lēmējinstitūcijās, kā piemēram IEVF Domē, IEVF Direktoru padomes/operatīvās sēdes, RTU Kopsapulcē, RTU Satversmes sapulcē, RTU Senātā. Tāpat vadītāja ir starpposms starp studentu un RTU administrāciju vai starp studentu un RTU Studentu Parlamentu.