Pašpārvaldes vadība

+371 20201060
keita-nikola.rasa@edu.rtu.lv

Removal-757

Keita Nikola Rasa

vadītāja

Sānākt kopā ir kaut kā sākums. Noturēties kopā ir progress. Strādāt kopā ir panākums.

Pašpārvaldes vadītāja galvenais pienākums ir sekot visu IEVF SP nodaļu darbam, lai tas notiktu raiti un bez problēmām. Vadītaja pārstāv IEVF studentu intereses vairākās RTU lēmējinstitūcijās, kā piemēram IEVF Domē, IEVF Direktoru padomes/operatīvās sēdes, RTU Kopsapulcē, RTU Satversmes sapulcē, RTU Senātā. Tāpat vadītāja ir starpposms starp studentu un RTU administrāciju vai starp studentu un RTU Studentu Parlamentu.

Vietnieka galvenais pienākums ir aizstāt IEVF SP vadītāju prombūtnes laikā. Vietnieks pārrauga IEVF SP naudas uzskaites un citus finanšu dokumentus, pārrauga projektiem piešķirto finanšu līdzekļu godprātīgu izlietojumu un
atskaišu veidošanu, kā arī protokolē Lielsēdes, seko līdzi to apmeklējumam, balsstiesību piešķiršanai un
atņemšanai.

Egija Tretjuka

vietniece

+371 22028665
egija.tretjuka@edu.rtu.lv