RTU SP ievēlēta Valde

22.04.2017. 11.5 stundu īsās vēlēšanās tika ievēlēta jaunā Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Valde!

No kreisās: 

 Vide un infrastruktūras nodaļa: Helmuts Zālītis (BF)
 Finanšu nodaļa: Amanda Brizga (MTAF)
 Studiju nodaļa: Dāvis Freidenfelds (EEF)
 International students council: Katrīna Sproģe (AF)
 Prezidents: Kristens Raščevskis (MTAF)
 Viceprezidente: Nora Kezika (BIF)
 Kultūras un sporta nodaļa: Paula Krastiņa (IEVF)
 Ārējo sakaru nodaļa: Indra Pētersone (IEVF)
 Sabiedrisko attiecību nodaļa: Artis Mihailovs (ETF)
 Zinātnes nodaļa: Mārtiņš Būmanis (DITF)
 

Leave a Reply