Ievēlēta jaunā IEVF SP valde

IEVF studentu pašpārvaldes vēlēšanās, kuras norisinājās 14.maijā, tika ievēlēta jaunā valde un studējošo pārstāvji dažādās lēmējinstitūcijās.

Jau otro gadu pēc kārtas vēlēšanas norisinājās attālināti MS Teams vidē, kur aptuveni astoņu stundu laikā tika lemta IEVF SP nākotne.

Par vadītāju tika ievēlēta Laura Gaugere (par: 22, pret: 2) un apstiprināts jaunās vadītājas izvirzītais vietnieks – Krists Lemešonoks.

Uz nodaļu vadītāju amatiem, kuros kandidēja viens cilvēks, tika ievēlēti atbilstošie kandidāti: Iekšējās komunikācijas nodaļa – Elīna Ozola (par: 18, pret: 4), Kultūras un sporta nodaļa – Annija Ertmane (par: 20, pret: 2), Sabiedrisko attiecību nodaļa – Gerda Šalkovska (par: 21, pret: 1), Studiju nodaļa – Ralfs Bormanis (par: 17, pret: 5). Savukārt uz Ārējās komunikācijas nodaļu tika saņemti divi pieteikumi, uz vadītāja amatu kandidēja Katrīna Karsa un Viktorija Maksimova, kur ar nelielu pārsvaru tika ievēlēta Viktorija Maksimova (par Viktorija Maksimova: 13; par Katrīna Karsa: 8, pret abām kandidātēm: 1).

Lai jaunajai valdei izdodas sasniegt jaunas virsotnes un kopīgiem spēkiem paveikt iecerēto!