Inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura pamatmērķis ir veicināt moderno tehnoloģiju laikmetam atbilstošu risinājumu izmantošanu Rīgas brīvostas (RBO) saimnieciskajā darbībā, tostarp jaunu sadarbības partneru piesaistei no Āzijas valstīm.

Konkursā “Osta pilsētai” drīkst piedalīties ikviens Latvijas augstskolās studējošais, kā arī ikviens valstspiederīgais, kurš studē ārzemju augstskolās. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, vadoties pēc pieciem tematiskajiem virzieniem: tehnoloģijas, konkurētspēja, loģistika, vide un mārketings. Inovācija var būt unikāla, proti, bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī piedāvātā ideja var būt jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs risinājums.

 

Pieteikšanās konkursam no 2017. gada 27. marta līdz 2017. gada 28. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu www.ostapilsetai.lv mājas lapā vai sūtot e-pastu uz konkurss@ostapilsetai.lv, norādot komandas dalībnieku vārdus/uzvārdus, mācību iestādi, kursu, abu dalībnieku e-pastus un abu dalībnieku mobilā tālruņa numurus.

Konkurss tiek organizēts no 2017. gada 27. marta līdz 2017. gada 18. maijam divās kārtās.

Konkursa pirmās kārtas rezultātu paziņošana un uzaicinājums uz otro kārtu – 2017. gada 15. maijā

Viarāk informācija: OstaPilsetai2017_nolikumspdf

Leave a Reply